Web Site Disclaimer

1.Basis van gebruik

Gelieve deze bepalingen welke van toepassing zijn op uw gebruik van de Website(s) zorgvuldig door te lezen alvorens u verder gaat met het gebruik van de Website. Door onze Website te bezoeken en/of te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent met deze Disclaimer. Als u producten en/of diensten wilt bestellen van de Website en/of lid wilt worden, moet u deze Disclaimer en de algemene voorwaarden die betrekking hebben op de Website (de “Voorwaarden”) doorlezen en accepteren. Als u niet akkoord gaat met elke bepaling, dan dient u de Website te verlaten. Als u de Website gebruikt, lid wordt van de Website en/of u een product en/of dienst bestelt van de Website, dan stemt u in en gaat u akkoord met, en u bent wettelijk gebonden aan, elke bepaling en voorwaarde zoals hieronder uiteengezet en in de Voorwaarden.

1.2 Wij verkopen geen producten en/of diensten aan en/of verlenen geen lidmaatschap van de Website aan iemand onder de 18 jaar oud. U verklaart dat u ten minste 18 jaar oud bent en rechtsbevoegd bent om bindende overeenkomsten aan te gaan. U wordt verplicht om te bevestigen dat u 18 jaar of ouder bent door het betreffende vakje aan te tikken aan het einde van de Voorwaarden.

1.3 Wij behouden ons het recht voor om de Voorwaarden en deze Disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen, bewerken of aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zullen een melding plaatsen op onze homepage wanneer de Voorwaarden en/of deze Disclaimer zijn bijgewerkt. U en uw gebruik van de Website zijn onderworpen aan de voorwaarden die op dat moment op de Website worden weergegeven. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van de relevante algemene voorwaarden zodat u op de hoogte bent van een eventuele aanpassing. Uw voortgezet gebruik van de website zal inhouden dat u de algemene voorwaarden en eventuele wijzigingen of aanpassingen accepteert.

2.Inhoud en gebruik van de Website

  1. De Website kan online entertainmentdiensten aanbieden die voor volwassenen bestemd zijn en mogelijk grafische afbeeldingen en omschrijvingen van expliciete seksuele activiteiten bevatten en/of kruidenproducten of overige producten en/of diensten voor volwassen verkopen. Door lid te worden van de Website en/of door producten en/of diensten te kopen van ons door op welke manier dan ook gebruik te maken van de Website, erkent u dat u zich bewust bent van de aard van de inhoud op deze Website, dat u dergelijke inhoud niet aanstootgevend vindt, en dat uw toegang tot de Website volledig op vrije wil is.

2.2 Wij behouden ons het recht voor om inhoud of materiaal van de Website op elk gewenst moment te wijzigen of verwijderen.

2.3 U bent verplicht ervoor te zorgen dat uw gebruik van de Website legaal, eerlijk en fatsoenlijk is en in overeenstemming met de algemeen aanvaarde internetsgebruikpraktijk van tijd tot tijd. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat uw gebruik van de Website legaal is in het land waar u woont en/of in het land van waaruit u deze Website bezoekt.

2.4 U bent verplicht ervoor te zorgen dat uw gebruik van de Website geen inbreuk maakt op ofwel onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van derden.

2.5 U zorgt ervoor dat u de Website en diensten die voor u beschikbaar worden gemaakt door de Website niet gebruikt voor een poging om toegang te krijgen tot en/of om de werking of beveiliging van een netwerk en/of systeem te verstoren of om inzicht te krijgen in het internetgebruik van derden.

2.6 De beschikbaarheid van de Website ligt buiten onze macht en in de handen van onze leveranciers. Wij geven geen garanties voor het niveau van beschikbaarheid van de Website en wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel verlies en/of schade die u zou kunnen hebben als gevolg van de onbeschikbaarheid van de Website en/of als gevolg van eventueel verlies of corruptie van gegevens of verlies van transacties als gevolg van een systeemonderbreking.

2.7 Alle inhoud op de Website (en daarmee alle intellectuele eigendomsrechten), inclusief tekst, afbeeldingen, foto’s en hun selectie en rangschikking, behoort toe aan ons of is gelicentieerd aan ons. Gebruikers mogen het materiaal van de site niet kopiëren of uitprinten behalve voor referentiedoeleinden en voor het bestellen van producten en/of diensten via de Website. Dit omvat ook de onderliggende broncode, software en ander materiaal op de Website. Lidmaatschappen op de Website zijn voor persoonlijk gebruik en mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Commercieel gebruik van ofwel de Website of materiaal op de Website is strikt verboden. Noch de Website noch het materiaal op de site mag worden overgedragen aan een ander persoon of entiteit, hetzij commercieel of niet-commercieel. Bovendien mogen materialen niet worden gewijzigd, veranderd of openbaar worden gepubliceerd of gebruikt voor verhuur, verkoop of weergave. Inbreuken op ons auteursrecht of overige intellectuele eigendomsrechten binnen deze Website kunnen leiden tot criminele en/of civiele sancties in het Verenigd Koninkrijk, de VS of andere landen.

3.Vertrouwelijkheid

3.1 Het internet is geen veilig medium en privacy kan niet worden gegarandeerd. We kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele schade die u kunt ondervinden of oplopen door persoonlijke of vertrouwelijke informatie aan ons toe te sturen via het internet of als wij dergelijke informatie aan u toesturen. Als u ervoor kiest om ons uw persoonlijke gegevens over te dragen via het internet, kan het nodig zijn dat wij, bijvoorbeeld, u mededelen hoe wij deze informatie zullen gebruiken. Door met ons op deze manier te corresponderen, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij deze methode van communicatie mogen gebruiken om te reageren. Als u ons ervan op de hoogte stelt dat u niet wenst dat deze informatie wordt gebruikt als basis om verder contact met u op te nemen, zullen wij uw wensen respecteren.

3.2 Houd er rekening mee dat elke e-mail die aan ons wordt verzonden via de Website en eventuele bijlagen niet worden gecodeerd. Er is een inherent risico met e-mail waardoor de veiligheid van gegevens in gevaar kunnen komen. Wij accepteren, voor zover wettelijk toegestaan, geen aansprakelijkheid (ofwel in de overeenkomst, nalatigheid of anderszins) voor een externe aantasting van beveiliging en/of vertrouwelijkheid in verband met transmissies via e-mail.

4.Cookies

4.1 Cookies zijn software-applicaties die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst door websites. Het doel van een cookie is om de navigatie van de gebruikers op de website bij te houden en deze informatie op te slaan op de harde schijf van de gebruiker. Deze informatie dient ervoor om uw websitebezoeken productiever te maken door informatie over uw websitevoorkeuren en gewoontes op te slaan en te gebruiken. Dit dient niet ter identificatie van de individuele gebruiker maar het identificeert wel de computer van de gebruiker. Uw browsersoftware kan kiezen om wel of geen cookies te accepteren de meeste browsersoftware is aanvankelijk ingesteld om deze te accepteren. Wij kunnen cookies aanbieden aan u en u moet ervoor zorgen dat uw browsersoftware is ingesteld om geen cookies te accepteren als u deze niet wenst te ontvangen. Verdere informatie over cookies en hoe u deze kunt verwijderen uit uw browser wordt aangeboden door het Interactieve Reclamebureau op haar website, welke te vinden is op www.allaboutcookies.org.

5. Databeveiliging

Wij zullen voldoen aan de eisen van de wetgeving inzake gegevensbescherming die van tijd tot tijd van kracht zijn in Engeland en Wales. In het bijzonder kunnen gebruikers door middel van een geschreven verzoek een kopie opvragen van hun persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen. Houd er rekening mee dat wij ons het recht voorbehouden om de wettelijke vergoeding in rekening te brengen voor het verstrekken van dergelijke informatie. Wij proberen alle informatie die wij te weten komen op een ethische manier te beheren. De gegevens worden alleen gebruikt voor onze interne doeleinden om onze producten en/of diensten aan u aan te kunnen bieden. Wij kunnen ook gebruik maken van de informatie om u per post te informeren over verdere producten en/of diensten waarvan wij denken dat deze interessant zijn voor u. Wij kunnen onze database(s) van klanten verkopen aan en/of delen aan geselecteerde derden. Daarnaast kunnen niet-persoonlijke, geanonimiseerde gegevens worden doorgegeven aan onze dienstverleners, met details over het verkeer via de Website.

6.Aansprakelijkheid

6.1 Onder geen enkele omstandigheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nalatigheid, zullen wij of een van onze verwante aangesloten bedrijven aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, economische, consequente of strafrechtelijke schade die voortvloeit uit het gebruik van of het onvermogen om de Website te gebruiken of toegang te krijgen, inclusief verlies van en/of corruptie van gegevens. U erkent en accepteert uitdrukkelijk dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig lasterlijk, beledigend of illegaal gedrag van een gebruiker. Als u ontevreden bent met de inhoud of met een van de voorwaarden hierin, is uw uitsluitende en enige middel de toegang tot de Website te stoppen.

6.2 Wij verwerpen uitdrukkelijk alle garanties en vertegenwoordigingen over de beschikbaarheid, de juistheid, kwaliteit, prestaties, correcte overdracht, volledigheid van de inhoud op de Website of op de websites in eigendom van en beheerd door derden waarnaar wordt gelinkt op de Website. De Website wordt verstrekt op basis van “zoals het is” en wij maken geen enkele voorstelling en/of garantie van welke aard dan ook met betrekking tot de Website en de inhoud. Wij verwerpen ook uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit fouten of storingen in computerapparatuur of onvolledige of onjuiste informatie die via deze Website of van derden wordt verstuurd, of van uw gebruik van een website van een derde die aan ons is gekoppeld. De aansprakelijkheidsbeperkingen in verband met de Website zijn van toepassing op schade van allerlei aard, inclusief compenserende, directe, indirecte, gevolgschade, verlies van en/of corruptie van gegevens, inkomstenverlies, verlies van en/of schade aan eigendom en eventuele aanspraken van derden. Echter, de aansprakelijkheidsbeperking met betrekking tot de Website beperkt niet onze aansprakelijkheid tot de mate waarin deze niet kan worden beperkt en/of uitgesloten tijdens een rechtszaak.

6.3 U stemt ermee dat u ons, onze officieren, werknemers, agenten en toewijzers vrijwaart van en tegen schade, verliezen, vorderingen, passiva, kosten en uitgaven (inclusief hogere administratiekosten en wettelijke kosten op een volledige schadevergoeding) die voortvloeien uit uw schending van een bepaling, voorwaarde, belofte, vertegenwoordiging of garantie die hierin is opgenomen.

Virussen

7.1 Let op dat virussen en dergelijke destructieve programma’s een inherent risico op communicatie via internet zijn. Wij zullen onze redelijke inspanningen gebruiken om verontreiniging te voorkomen van materiaal dat u door ons heeft verzonden. Wij accepteren niet, voor zover de wet wettelijk is toegestaan, aansprakelijkheid voor een virus of een soortgelijke vernietigende code welke computerapparatuur en / of software die u gebruikt, kan lijden als gevolg van de toegang tot de website en / of andere communicatie via Het internet tussen u en ons. Het is uw verantwoordelijkheid om te scannen wat u ervoor kiest om te downloaden van de website om ervoor te zorgen dat dergelijke items vrij zijn van dergelijke items zoals virussen, wormen, trojaanse paarden en andere soortgelijke vernietigende codes.

8.Links

8.1 U gaat ermee akkoord dat u niet naar de Website of pagina’s zult linken op pagina’s die u publiceert op het wereldwijde web, of elders, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Het opnemen van een link naar een website van derden op de Website houdt niet in dat wij deze website onderschrijven.

9. Klantenservice

9.1 ALLE VERZOEKEN moeten via de e-mail van de klantenservice worden gedaan op de Website. Alle communicatie dient te geschieden via de klantenservicesite – ALLE ANDERE E-MAILS WORDEN GENEGEERD! Annuleringsverzoeken dienen te geschieden door contact op te nemen met de klantenservice via de het e-mailadres of telefoonnummer van de klantenservice.

9.2 Raadpleeg alstublieft uw huisarts alvorens u gebruik maakt van onze producten en/of diensten. Controleer voor details over allergische reacties of soortgelijke problemen die kunnen optreden bij het gebruik van een product van deze aard.

10.Productbeweringen

10.1 10.1 Alle systeem-/productbeweringen worden gemaakt op basis van en of meer van het volgende; klantengetuigenissen, betaalde medische beoordelingen welke leiden tot goedkeuringen, klinische/wetenschappelijke onderzoeken door derden, primaire klinische studies, leverancierinformatie of gebruikersberichten en feedback gedocumenteerd op ons ondersteuningsforum. Waar getuigenissen, leverancierinformatie, gebruikersberichten of algemene feedback zijn gebruikt zal dit duidelijk worden vermeld in of bij de werkelijke bewering. Wij maken geen beweringen met betrekking tot de producten en/of diensten waarnaar wordt verwezen op de Website wat niet op bovenstaande informatie is gebaseerd.

10.2 Vanwege gezondheidsredenen, dieet en levensstijl kunnen de resultaten van onze producten en/of diensten variëren, met dit in gedachten bieden wij een optionele klantgarantie.

11.General

11.1 Permanda LTD is geregistreerd in Engeland en Wales als een naamloze vennootschap. Ons handelskantoor en kantoor zijn Permenda LTD, Park Lane Business Center, Old Basford, Nottingham, NG6 0DU.