Algemene Voorwaarden - Voorraad van SizeGenetics™

DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ((“VOORWAARDEN”) EN DE VOORWAARDEN BINNEN DE DISCLAIMER OP DE WEBSITE ZIJN VAN TOEPASSING OP UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE EN EVENTUELE BESTELLINGEN. U ZULT MOETEN BEVESTIGEN DAT U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN EN ONZE DISCLAIMER HEEFT GELEZEN EN BEGREPEN OM DOOR TE GAAN MET UW BESTELLING OM EEN AANKOOP TE PLEGEN.
U ZULT EEN KOPIE KUNNEN AFDRUKKEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN – WIJ RADEN U AAN DIT TE DOEN EN OOK OM HET KOPIE TE BEWAREN VOOR INZAGE IN DE TOEKOMST.

U ZULT OOK MOETEN BEVESTIGEN DAT U AKKOORD GAAT MET ONZE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM DOOR TE GAAN MET EEN AANKOOP. GELIEVE DEZE ZORGVULDIG ALGEMENE VOORWAARDEN DOOR TE NEMEN WELKE OMSCHRIJVEN HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN EN VINK HET HOKJE ONDERAAN DEZE PAGINA AAN OM UW TOESTEMMING AAN TE GEVEN.
ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN HIERONDER EN/OF ONZE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS IN OVEREENSTEMMING MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VERZOEKEN WIJ U GEEN BESTELLING TE PLAATSEN.

DEFINITIES

In deze Voorwaarden hebben de volgende woorden de volgende betekenissen tenzij de context anders vereist:

“Overeenkomst”betekent een overeenkomst tussen U en Ons binnen deze Voorwaarden voor de levering van Producten en Diensten;
“ Directeur”betekent Permenda Ltd;
“Liability”Aansprakelijkheid” betekent aansprakelijkheid voor alle schade, claims, procedures, maatregelen, toewijzingen, uitgaven, kosten en eventuele andere verliezen en/of verplichtingen;
“Producten”betekent alle producten besteld door U van Ons;
“Wij, Ons, Onze”betekent Permenda Ltd;
“Web Site”betekent http://www.sizegenetics.com
“Diensten”betekent alle diensten besteld van Ons door U en omvat een eventueel lidmaatschap wat kan worden aangeboden voor beperkte gebieden op de Website;
“U, Uw, Uzelf”betekent de persoon waarvan de bestelling van Producten en/of Diensten door Ons is geaccepteerd.

1. Over ons

SizeGenetics.com is eigendom van en wordt beheerd door Permenda Ltd.

2. Over u

Door een bestelling te plaatsen via de Website geeft U aan dat U minimaal 18 jaar oud bent en in staat bent om een bindende overeenkomst aan te gaan. U geeft verder aan dat u deze Voorwaarden begrijpt en hierdoor gebonden bent.

3. Algemene voorwaarden

3.1 Deze Voorwaarden bepalen de levering van Producten en Diensten aan U.
3.2 IHet is Uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Uw gebruik van de Website en aankoop van Producten en/of Diensten legaal is in het land waar U woont en/of waarin u naar deze Website kijkt. Wij verwijzen U naar Onze Disclaimer voor meer details Disclaimerpagina..

4. Basis van de overeenkomst

4.1 Deze Voorwaarden en elk document of elke disclaimer die hierin wordt vermeld staat voor de gehele overeenkomst tussen U en Ons met betrekking tot de levering van eventuele Producten en/of Diensten via de Website.
4.2 Deze Voorwaarden vervangen alle voorgaande algemene voorwaarden, eerdere overeenkomsten, verklaringen, afspraken of regelingen en zullen eventuele voorwaarden die eerder beschikbaar waren op deze Website of aan U gemeld vervangen. U erkent dat U door een Overeenkomst met Ons aan te gaan niet afhankelijk was van een representatie, onderneming of belofte die eerder was gegeven of geïmpliceerd uit iets dat is gezegd tijdens de onderhandelingen of anderszins voorafgaand aan een dergelijke Overeenkomst, behalve zoals uitdrukkelijk omschreven in deze Voorwaarden.
4.3 Onze medewerkers, onderaannemers en/of agenten zijn niet bevoegd om verklaringen of garanties te geven met betrekking tot de Producten, Diensten (inclusief en zonder enige beperking het lidmaatschapsaanbod) en/of de Website tenzij schriftelijk bevestigd door een Directeur.
4.4 Geen mondelinge verklaringen of garanties zullen Ons binden tenzij door een Directeur gedaan.
4.5 Wij hebben het recht om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te bewerken, veranderen of aan te passen. Geen wijziging van deze Voorwaarden zal Ons binden tenzij voorafgaand aan Uw bestelling schriftelijk overeengekomen tussen U en een Directeur.
4.6 Wij zullen een bericht plaatsen op Onze homepage https://sizegenetics.com wanneer deze Voorwaarden zijn bijgewerkt. U zult worden onderworpen aan de algemene voorwaarden die gelden op het moment dat U Producten en/of Diensten bij Ons afneemt. Echter, de levering van Onze voortdurende Diensten zoals een lidmaatschapsaanbod zal onderworpen zijn aan de bijgewerkte algemene voorwaarden die op het moment van bestellen gelden en dienovereenkomstig is het Uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te lezen en te herzien zodat U zich volledig bewust bent van eventuele wijzigingen. Uw aankoop van Producten en/of Diensten en/of voortgezet gebruik van de Website en/of, indien van toepassing, Uw voortgezet lidmaatschap van de Website of onderdeel daarvan zal worden beschouwd als aanvaarding van eventuele wijzigingen of aanpassingen die zijn gemaakt.
4.7 Tenzij schriftelijk anders door Ons overeengekomen, zullen de Diensten voor een minimumperiode van 6 maanden worden geleverd na de aanvaarding van Uw bestelling van hetzelfde. Na het verstrijken van deze periode kunnen Wij door U schriftelijk een melding te maken de levering van dergelijke Diensten beëindigen.

5. Bestellingen en overeenkomsten

5.1 U kunt ofwel via de Website, per fax, per post of per telefoon bestellingen plaatsen voor Producten en/of Diensten. Indien U Uw bestelling per fax of post wenst te plaatsen, gelieve dan het relevante bestelformulier van de Website uit te printen, in te vullen en aan Ons toe te sturen via de vermelde contactgegevens. Als U Uw bestelling per telefoon wilt plaatsen, belt U dan naar FREEFONE 800-750-7302 of wereldwijd 001-661- 705-3877. Telefoontjes naar dit wereldwijde nummer zullen in rekening worden gebracht als standaard internationale tarieven.
5.2 Wij hebben het recht om bestellingen voor Producten en/of Diensten te weigeren. Uw bestelling voor Producten en/of Diensten vormt een aanbod aan Ons om deze Producten en/of Diensten te kopen en zal alleen een bindende Overeenkomst vormen wanneer Wij Onze bestelbevestiging aan U sturen per e-mail.
5.3 U bent verantwoordelijk voor de juistheid van Uw bestelling en voor het geven van alle nodige informatie aan Ons zodat Wij de Overeenkomst kunnen naleven. Wanneer U Uw gegevens invult via de Website, bent U verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle informatie die U Ons geeft juist is. Ons bestelproces op de Website zal U voorzien van instructies over hoe U eventuele typefouten corrigeert.
5.4 Wanneer U per post of fax bestelt, is het Uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle details die U meezendt op het bestelformulier juist en leesbaar zijn. Als U per telefoon bestelt, zullen Wij U de gegevens oplezen. U moet Ons op dat punt op de hoogte stellen van fouten in Uw gegevens. Vanwege het feit dat Wij zullen proberen Uw Producten zeer snel aan U te leveren, heeft U een periode van 24 uur vanaf de bevestiging van Uw bestelling om eventuele fouten in Uw bestelling te vermelden via nummer +44 115 977 1683.
5.5 De Producten zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Indien Wij niet in staat zijn om de Producten aan U te leveren vanwege het feit dat zij niet op voorraad zijn, dan zullen Wij hierover zo spoedig mogelijk contact met U opnemen. U zult de optie krijgen op (i) te wachten totdat de Producten op voorraad zijn wanneer Wij de Overeenkomst zullen uitvoeren; of (ii) Uw getroffen bestelling annuleren en een volledige restitutie ontvangen (indien Wij reeds een betaling van U hebben ontvangen).
5.6 Wij proberen ervoor te zorgen dat alle gegevens op de Website zo nauwkeurig als mogelijk zijn. In het zeldzame geval dat er een fout is, zullen Wij U zo spoedig mogelijk adviseren en zal de fout worden gecorrigeerd.
5.7 Gelieve er rekening mee te houden dat alle informatie en/of specificaties van de Producten en/of Diensten die door Ons worden geproduceerd (inclusief foto’s van de Producten) bedoeld zijn als richtlijn om een beeld te vormen.
5.8 Wij bewaren van alle bestellingen die Wij ontvangen en accepteren voor een periode van 6 jaar vanaf de datum van bestelling een kopie. Dit stelt Ons in staat om bestellingen effectief te verwerken, een hoog niveau van klantenservice te behouden en snel om te gaan met kwaliteitsproblemen wanneer deze zich zouden voordoen.

6. Lidmaatschap

6.1 Wij bieden van tijd tot tijd als Dienst een lidmaatschap aan voor een beperkt toegankelijk gebied op deze Website. Om lid te worden (wanneer deze Dienst wordt aangeboden) moet U Uw gegevens online invullen. Dit zal worden beschouwd als Uw aanvraag. Wij zullen U het lidmaatschap verlenen tot de Website wanneer Uw aanvraag is verwerkt door U op de hoogte te stellen met het bericht dat U succesvol bent toegelaten en U krijgt dan van ons een gebruikersnaam en wachtwoord toegwezen. Een bindende Overeenkomst voor de toegang tot het alleen-leden-gedeelte van de Website zal worden opgesteld wanneer Wij U Uw gebruikersnaam en wachtwoord toesturen.
6.2 U dient uw gebruikersnaam en wachtwoord te gebruiken om toegang te krijgen tot het Alleen-leden-gedeelte van de Website. U dient deze gebruikersnaam en wachtwoord veilig te bewaren omdat U verantwoordelijk bent voor alle handelingen die worden uitgevoerd onder deze gebruikersnaam.
6.3 YU verbindt zich ertoe om ervoor te zorgen dat Uw gebruik van de Website legaal, eerlijk, fatsoenlijk en waarheidsgetrouw is en geen persoon of deel van de samenleving beledigt. U dient ook de gebruiksregels binnen Onze Disclaimer Disclaimerpagina te lezen en u dient zich hieraan te houden. Als U de regels voor het gebruik van de Website overtreedt, kunnen Wij Uw lidmaatschap intrekken met of zonder kennisgeving en uw gebruikersnaam en wachtwoord zullen worden gedeactiveerd,
6.4 THet materiaal op en toegankelijk via het Alleen-leden-gedeelte van de Website en de Website in het algemeen zijn uitsluitend ter referentie. U mag kopieën afdrukken voor Uw eigen informatie, maar deze documenten zijn alleen voor Uw persoonlijk gebruik en niet dat van anderen.
6.5 De beschikbaarheid van de Website is buiten Onze macht en afhankelijk van externe leveranciers. U erkent dat Uw gebruik van de Website, inclusief het Alleen-leden-gedeelte, mogelijk niet zonder onderbrekingen zijn.

7. Producten

Alle Producten die U bestelt zijn uitsluitend voor Uw persoonlijk gebruik. De Producten mogen niet worden doorverkocht en mogen niet aan derden worden gegeven.
THet product dat wordt verkocht onder de naam ‘SizeGenetics™’ wordt geproduceerd door Danamedic en ook verkocht onder de naam ‘Jes-Extender™’.

8. Annulering

8.1 Indien van toepassing, kunt U Uw bestelling annuleren in overeenstemming met Uw rechten onder de wet Aankoop op Afstand. Het mechanisme voor het annuleren van Uw Overeenkomst op deze manier wordt hieronder uitgelegd.
8.2 U heeft een periode van 7 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van Uw Producten waarin U Uw bestelling kunt annuleren. In het geval van een bestelling van Diensten, heeft U een periode van 7 werkdagen vanaf de datum waarop Wij Uw bestelling bevestigen en waarop de Overeenkomst wordt afgesloten om Uw bestelling te annuleren, of, indien U ermee akkoord gaat dat de Dienst wordt geleverd voor de initiële periode van 7 dagen is verstreken, zal Uw recht op annuleren vervallen op de datum waarop de Diensten beginnen. Tenzij U op het moment dat U bestelt Ons verwittigt dat U Onze Dienstverlening wenst uit te stellen, zullen de Diensten direct van start gaan. U kunt Uw bestelling annuleren door Ons een e-mail te sturen aan support@sizegenetics.com of door ons te bellen op nummer +44 115 977 1683 en Wij zullen eventuele bedragen die U aan Ons hebt overgemaakt restituëren ten aanzien van de geannuleerde bestelling.
8.3 De mogelijkheid om bestellingen te annuleren is niet van toepassing op:
8.3.1 gepersonaliseerde of bederfelijke producten;
8.3.2 video’s, dvd’s, audio of software-producten waarbij de verzegeling van het Product zelf of de verpakking is verbroken; en
8.3.3 Producten die niet met voldoende zorg behandeld zijn. Dergelijke Producten omvatten ook de Producten die beschermd zijn om hygiënische of overige redenen door een beschermende of hygiënische afdichting maar het Product is wel gebruikt en/of de verzegelingen zijn verbroken of niet-afgesloten.
8.4 Wanneer de Overeenkomst niet van toepassing is op de Producten vermeld in de paragraaf
8.4.1 Mag U Uw Overeenkomst annuleren op voorwaarde dat U Producten die reeds geleverd zijn aan U op Uw kosten zo spoedig mogelijk retourneert per Aangetekende Post. U dient redelijke maatregelen te treffen om voor de Producten te zorgen terwijl ze in Uw bezit zijn en U mag ze niet gebruiken. Gelieve de Producten aan Ons te retourneren in de originele verpakking. Als U de Producten niet binnen 14 dagen na Annulering hebt geretourneerd, kunnen wij de Producten bij U op laten halen op Uw kosten.
8.5 Na het annuleren van Uw Overeenkomst zullen Wij het aankoopbedrag terugstorten (indien Wij de betaling reeds hebben ontvangen). Wij kunnen eventuele bankkosten als gevolg van de annulering aftrekken van de prijs die wij aan U terugstorten.
8.6 Na het annuleren van Uw Overeenkomst zullen Wij het aankoopbedrag terugstorten (indien Wij de betaling reeds hebben ontvangen). Wij kunnen eventuele bankkosten als gevolg van de annulering aftrekken van de prijs die wij aan U terugstorten.Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid jegens U met betrekking tot geannuleerde bestellingen behalve de terugstorting van de betaling die U heeft gedaan voor het annuleren (onder voorbehoud van de in de paragrafen 8.4 en 8.5 hierboven genoemde inhoudingen). Dit heeft geen invloed op Uw wettelijke rechten.

9. Levering

9.1 Leveringstijden zijn slechts schattingen en niet gegarandeerd. De tijd is niet van wezenlijk belang met betrekking tot dergelijke data. Zij zijn ook onderworpen aan aangelegenheden buiten onze redelijke macht om, waaronder, zonder beperking, de gebeurtenissen in paragraaf 16.3.
9.2 Als algemene regel zullen Wij de Producten naar U verzenden op de volgende werkdag indien Uw bestelling buiten onze normale werktijden is geplaatst. In de meeste gevallen rekenen Wij voor de levering en verpakking. Deze leverprijzen staan vermeld op de Website en zijn aan verandering onderhevig. Onder sommige omstandigheden bieden Wij gratis levering. Echter, deze optie kan op elk moment door Ons worden ingetrokken. Indien gratis levering wordt ingetrokken, zullen Wij U op de hoogte stellen van de leveringskosten op het moment dat U Uw bestelling plaatst en U mag Uw bestelling op dit moment annuleren indien U niet wenst door te gaan.
9.3 Wanneer Producten in termijnen worden geleverd, geldt elke levering als een afzonderlijke Overeenkomst en wanneer wij niet aan U leveren, of elke claim van U met betrekking tot een termijn geeft U niet het recht om een ontbinding te vormen of om de Overeenkomst in het geheel te beëindigen.
9.4 Niettegenstaande Uw recht op annulering zoals uiteengezet in paragraaf 8 hierboven, heeft U niet het recht om Producten af te wijzen en U heeft niet het recht om een Overeenkomst te ontbinden voor een te late levering tenzij de vervaldatum voor levering of een datum daaropvolgend welke aan U is medegedeeld is verstreken.
9.5 Wij zijn niet verplicht om bestellingen voor Producten uit te voeren in de volgorde waarop zij binnenkomen.
9.6 In de meeste gevallen worden de bestellingen aan U geleverd als spoedbestelling, waarvoor een handtekening is vereist om de ontvangst te bevestigen. Het is Uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er iemand aanwezig is op het afleveradres om voor de Producten te tekenen wanneer deze worden geleverd. Als alternatief is het Uw verantwoordelijkheid om de Producten op te komen halen op het ophaalpunt en/of om een alternatieve leverdatum af te spreken indien U niet aanwezig kunt zijn om voor de Producten te tekenen.
9.7 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de Producten en de veilige levering ervan nadat zij uit Ons bezit zijn genomen. Indien U problemen heeft met betrekking tot niet-levering, een late levering en/of schade aan de Producten tijdens het vervoer, dient U dit te bespreken met de vervoerder. Wij zullen U op verzoek de gegevens verstrekken.

10. Prijzen en betaling

10.1 De prijs van Producten en Diensten zijn zoals getoond op de Website op de datum van Onze acceptatie van Uw bestelling.
10.2 Prijzen voor de Producten zijn exclusief verzendkosten welke bovendien in rekening worden gebracht en deze worden duidelijk weergegeven op de Website. Alhoewel Wij wel een optie voor gratis verzending aanbieden in sommige gevallen, behouden Wij ons het recht voor om deze optie op elk gewenst moment te verwijderen en wanneer dit het geval is zullen Wij U op de hoogte stellen van de kosten die worden toegepast op het moment waarop U Uw bestelling plaatst.
10.3 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief btw of een andere soortgelijke omzetbelasting. Bestellingen van ProSolution Pills worden vervuld door Marabou Ltd en kunnen worden onderworpen aan aanvullende importkosten waarvoor u de verantwoordelijkheid tot betaling draagt.
10.4 Hoewel Wij proberen ervoor te zorgen dat alle prijzen op de Website juist zijn, kunnen er fouten optreden en de prijzen kunnen variëren. Wij gebruiken een automatisch systeem dat de prijs omzet naar een aangegeven valuta gebaseerd op de wisselkoers die op dat moment geldt. U wordt gefactureerd in US Dollars (USD) welke zullen worden geconverteerd naar uw lokale valuta door uw creditcardmaatschappij op basis van de huidige wisselkoers. Wanneer U Uw bestelling plaatst, zal de juiste prijs worden bevestigd. Indien U niet akkoord gaat met de prijs, ga dan niet verder met Uw bestelling. Indien Wij ontdekken dat er een fout zit in de prijs van Producten of Diensten die U hebt besteld, zullen wij U hier zo spoedig mogelijk over informeren en U de optie geven om ofwel Uw bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs of om deze te annuleren. Als Wij geen contact met U kunnen opnemen, zal Uw bestelling worden geannuleerd. Als U een bestelling annuleert vanwege een fout in de prijs en wij hebben de betaling van de betreffende Producten of Diensten reeds ontvangen, ontvangt U een volledige terugbetaling.
10.5 U wordt schriftelijk in kennis gesteld door Ons over eventuele prijsverhogingen voor Producten of Diensten die zich hebben voortgedaan tussen Uw plaatsing van de bestelling en Onze acceptatie van deze bestelling. U mag elke bestelling in verband met de prijsverhoging annuleren zonder enige Aansprakelijkheid.
10.6 De betaling dient te geschieden op het moment waarop U Uw bestelling plaatst:
10.6.1 Als U online bestelt via de Website, maken Wij gebruik van een derde partij om Uw betaling per bankpas of creditcard te ontvangen. Wanneer U doorgaat naar de kassa en Uw bestelling plaatst, nemen Wij uw Persoonlijke gegevens en kaartgegevens over en geven Wij deze door aan Onze gekozen creditcardverkoper. De creditcardverkoper zal Uw gegevens controleren en opslaan om Uw betaalgegevens te verwerken. Wij hebben verplichtingen opgelegd aan onze creditcardverkoper om de veiligheid van Uw gegevens te beschermen. Bij elke creditcard- of bankpastransactie adviseren Wij aan dat U een kopie van de kaarttransactie afdrukt en bewaart op een toegankelijke plek voor toekomstige referentie;
10.6.2 Indien U bestellingen plaatst per fax, vul dan bij het invullen van het bestelformulier Uw bankpas/creditcardnummer in zoals gevraagd op het formulier. Houdt U er rekening mee dat faxen geen veilige communicatiemethode is en Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor enig verlies en/of schade die U lijd als gevolg van het faxen van Uw credit/bankpasgegevens naar Ons. Zoals bij online betalingen, worden Uw kaartgegevens en data doorgegeven aan Onze creditcardkoopman om de betaling te verwerken;
10.6.3 Als U Uw bestelling per telefoon plaatst, vragen Wij Uw credit/bankpasgegevens om de betaling aan te kunnen nemen. Zoals met online betalingen zullen Uw kaartgegevens en data worden doorgegeven aan Onze creditcardkoopman om de betaling te verwerken; en
10.6.4 Indien U Uw bestelling per post plaatst, gelieve dan het bestelformulier in te vullen en op te sturen naar Ons, samen met de betaling door middel van een postwissel, cheque of contant geld in pond sterling, aan het adres dat wordt vermeld. Wij raden U aan om Uw bestelling per aangetekende post te sturen zodat de post kan worden gevolgd. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid jegens U met betrekking tot bestellingen die Ons niet bereiken.
10.7 Wij accepteren Uw bestelling niet en de Overeenkomst zal niet tot stand komen tot het moment waarop Wij bevestiging ontvangen van Onze creditcardkoopman dat Uw betaling is goedgekeurd en/of Wij een volledige betaling hebben ontvangen.
10.8 Als, om welke reden dan ook, een volledige betaling niet wordt uitgevoerd, kunnen Wij de levering van Producten, of in voorkomend geval, de Diensten, onthouden of uitstellen.

11. Eigendom en risico

Het risico van de Producten gaat over op U op het moment van leveren. De levering zal worden geacht plaats te vinden op het moment wanneer de Producten worden overgedragen aan Onze gekozen koeriers.

12. Defecte goederen

12.1 Als U ontdekt dat een Product defect is, dient U ons hiervan binnen 7 dagen vanaf de datum van levering op de hoogte te stellen, of binnen een redelijk termijn na het ontdekken van het defect (indien het defect niet direct duidelijk was).
12.2 Wij kunnen U vragen om de defecte Producten te retourneren aan Ons voor inspectie voordat Wij U een vervanging sturen. Indien de Producten defect zijn, zullen Wij de defecte Producten zonder aanvullende kosten vervangen en eventuele redelijke kosten die U heeft gemaakt bij het aan Ons retourneren van het defecte Product vergoeden.

13. Garantie

13.1 We zijn ervan overtuigd dat U tevreden zult zijn met de Producten die U heeft besteld. Als gevolg hiervan, en zonder afbreuk te doen aan Uw rechten uit hoofde van paragrafen 8 en 12, zullen Wij U, wanneer U niet tevreden bent met de aangegeven resultaten die de Producten hebben geboden, de prijs die U heeft betaald voor uw Producten terugbetalen (24 maanden verlengde garantie is niet-terugebetaalbaar) op voorwaarde dat:
13.1.1 U de Producten volledig in overeenstemming met Onze instructies (ofwel zoals opgenomen op de Website en/of met de Producten meeverzonden) gebruikt;
13.1.2 U de Producten voor een minimumperiode gebruikt zoals aangegeven op de garantiepagina;
13.1.3 U Ons voorziet van alle informatie die Wij vragen om in aanmerking te komen voor een restitutie; en
13.1.4 YU het Product op Uw kosten retourneert aan Ons adres in het Verenigd Koninkrijk:
Suite 3A
Park Lane Business Center
Old Basford
Nottingham
NG6 0DU
UK
in overeenstemming met 13.2 hieronder.
13.2 Om aanspraak te maken op Uw restitutie, neemt U dan contact op via support@sizegenetics.com om Uw retournummer te verkrijgen. Elke claim moet binnen 6 maanden na aankoop van de Producten worden ingediend. Door aanspraak te maken op een restitutie garandeert U dat U de Producten heeft gebruikt zoals Wij hebben aangegeven en voor minimumperiode.
13.3 Houd er rekening mee dat de Producten anders werken voor verschillende gebruikers. Verschillen in metabolisme en levensstijl kunnen van invloed zijn op de benodigde tijd om resultaten te bereiken. U hoeft niet per se direct resultaten te zien.
13.4 Als U zich niet houdt aan de voorwaarden in 13.1 en de procedure zoals uiteengezet in 13.2 hierboven, zijn Wij niet verplicht om Uw aankoop terug te storten. Als Wij weigeren om Uw aankoop terug te storten, zullen Wij eventueel ongebruikte Producten terugsturen naar U op Uw kosten, op voorwaarde dat U nadrukkelijk hebt aangegeven in Uw restitutieverzoek dat het ongebruikte Product aan U dient te worden teruggezonden samen met het adres adres waar het ongebruikte Product naartoe verzonden dient te worden.

14. Gegevensbescherming

14.1 Wanneer U Onze Website gebruikt, zult U worden gevraagd om bepaalde persoonlijke informatie op te geven zoals Uw contactgegevens, credit-/bankkaarten of overige betalingsgegevens. Wij zullen de gegevens die U aan Ons verstrekt op computers of op andere wijzen opslaan. De gegevens worden bewaard in de Verenigde Staten alwaar de Website wordt gehost. Door bestellingen te plaatsen voor Producten, geeft U ons toestemming om Uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) over te brengen voot dit doel en voor Onze algemene verwerking. Het doel waarvoor Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt is hieronder uiteengezet. Gelieve aan te geven dat U akkoord gaat met de verwerking van Uw persoonsgegevens om deze redenen door het relevante vakje aan het einde van deze Voorwaarden aan te vinken. Indien U niet langer wenst dat Uw gegevens buiten de EER worden bewaard en/of dat Onze overige verwerking plaatsvindt, gelieve contact op te nemen met ons via support@sizegenetics.com. Echter, dit zal van invloed zijn op Uw gebruik van de Website en het bestellen van Producten en/of Diensten.
If you no longer wish Your data to be held outside the EEA and/or for Our processing to take place, please contact us at support@sizegenetics.com. However, this will affect your ability to use the Web Site and order Products and/or Services.
Wij zullen voldoen aan de eisen van alle wetgeving inzake gegevensbescherming die van kracht zijn in Engeland en Wales van tijd tot tijd. In het bijzonder kunt U een kopie verzoeken van de persoonlijke gegevens die Wij over U bewaren, door middel van een schriftelijk verzoek in te dienen. Let op: Wij behouden Ons het recht voor om de huidige wettige vergoeding te vragen voor het verstrekken van dergelijke informatie. Gelieve contact op te nemen met Andrew Slack, onze Officier Databescherming.
14.3 Wij verwerken Uw persoonlijke gegevens op een ethische manier. De gegevens worden alleen gebruiktvoor de volgende doeleinden:
14.3.1 om Uw bestelling te verwerken;
14.3.2 indien van toepassing, om Uw lidmaatschap op de Website te beheren;
14.3.3 om Onze Website-diensten te beheren wat het delen van informatie met Onze dienstverleners kan inhouden;
14.3.4 om Ons bedrijf te beheren;
14.3.5 voor beoordeling en analyse (bijvoorbeeld de markt, klant, productanalyse) om Ons in staat te stellen de Diensten die Wij aanbieden te herzien, ontwikkelen en verbeteren en om Ons in staat te stellen om U te voorzien van relevante informatie via Onze marketinginformatie; en/of
14.3.6 om U per post op de hoogte te stellen van Producten waarvan Wij denken dat deze interessant kunnen zijn voor U, tenzij U ons meedeelt dat U het niet op prijs stelt om dergelijke informatie te ontvangen.
14.4 Wij kunnen Uw gegevens ook bekendmaken aan iemand aan wie Wij Ons bedrijf en/of Onze rechten en plichten overdragen in het kader van de Overeenkomst met U of aan de politie of een andere regelgevende of overheidsinstantie tegenover wie Wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.
14.5 We kunnen Onze database(s) van klanten delen met geselecteerde derden.
14.6 Indien U niet wenst dat Wij U per post op de hoogte stellen van aanvullende producten of diensten waarvan Wij denken dat deze interessant zijn voor U, gelieve Ons dan te schrijven aan het adres zoals vermeld in de rubriek “Onze gegevens” of e-mails Ons via support@sizegenetics.com
14.7 Wij proberen ervoor te zorgen dat alle gegevens die Wij bewaren over onze klanten actueel en juist zijn. Daarom, als Uw persoonsgegevens zijn veranderd, laat Ons dit dan weten door contact met Ons op te nemen via support@sizegenetics.com. Wanneer U online bestelt, zullen Wij een duidelijk proces tonen voor U om eventuele invoerfouten te corrigeren.

15. Aansprakelijkheid

15.1 Wij zijn niet Aansprakelijk jegens U voor enig verlies van winsten, zaken, omzet of inkomsten, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens, schade aan welwillendheid, onderbreking van de bedrijfsvoering, economische en/of andere schade welke, op het moment waarop U deze Overeenkomst bent aangegaan, geen redelijkerwijs te verwachten gevolg waren voor Ons voor het overtreden van deze algemene voorwaarden, bijvoorbeeld, als U en/of Wij vooraf of op het moment dat wij de Overeenkomst afsloten dergelijke verliezen niet konden hebben voorzien.
15.2 Niets in deze Voorwaarden zal Onze Aansprakelijkheid voor de dood of persoonlijk letsel als gevolg van Onze nalatigheid, fraude en/of een van Uw wettelijke rechten die niet mogen worden uitgesloten of beperkt door de wet doordat U handelt als consument en/of als gevolg van een toepasselijke wet, beperken of uitsluiten. Elke bepaling die nietig zou worden verklaard onder een wetgeving inzake consumentenbescherming of een andere wetgeving zou, in dat opzicht, niet van kracht zijn of geen effect hebben.
15.3 Wij kunnen niet garanderen dat de Website compatibel is met Uw pc en Wij aanvaarden geen Aansprakelijkheid voor eventuele corruptie en/of verlies van gegevens die op Uw pc staan, noch aanvaarden Wij enige Aansprakelijkheid voor eventueel verlies of schade van welke aard dan ook veroorzaakt aan Uw pc als gevolg van het gebruik van de Website.

16. VERKOOPTERMEN

16.1 Bestellen

U kunt online of via de telefoon, brief of per fax bestellen.
Online: www.sizegenetics.com
Telefoon: +45 45200300, Kantooruren 8.00 tot 16.00 (GMT +1)
Brief: DanaMedic, Maglebjergvej 4, DK-2800 Lyngby
Fax: +45 45200309

De informatie die door U wordt verstrekt via welke methode van bestellen dan ook is van cruciaal belang, omdat het de enige gegevens zijn die Wij hebben om een correcte levering te garanderen.

Als het adres dat door U is opgegeven onjuist is, wat leidt tot een mislukte levering, bieden wij geen restitutie. Ons bestelproces op de Website zal U voorzien van de instructies voor het corrigeren van eventuele invoerfouten.

De betaling dient te worden volbracht voordat Wij kunnen overgaan tot verzending. Wij accepteren alle grote creditcards, PayPal, overschrijving (bank naar bank) en Western Union.  Indien U de voorkeur geeft aan een andere betaalmethode, neem dan contact met Ons op en Wij proberen U tegemoet te komen.

16.2 Levering

Wij leveren aan elk land ter wereld, tegen een vast verzendtarief van $ 25 of € 19, ongeacht waar U woont. De leveringstermijn is 1 tot 4 werkdagen, afhankelijk van Uw woonplaats.
Wij leveren ook aan Postbussen en adressen van het Leger des Heils, maar om dit te kunnen doen, moeten Wij gebruik maken van de reguliere verzendbedrijven, wat kan leiden tot een langere verzendtijd (2-10 werkdagen).
Alle betaalde bestellingen die voor 12 uur in de middag Onze tijd worden ontvangen (GMT+1) zullen dezelfde dag nog worden verzonden (ma-vrij) en U zult een e-mail ontvangen met de traceercode wanneer de bestelling is verzonden, zodat U de voortgang van de levering kunt volgen.
Wij maken gebruik van goed bekende koerierdiensten om onze producten te leveren (FedEx, DHL, TNT, UPS, USPS). Als, wanneer geleverd, niemand reageert op het adres dat is opgegeven bij de bestelling, zal er een briefje worden achtergelaten op het adres, waarin U wordt verzocht om contact op te nemen met het koeriersbedrijf voor een afspraak voor de levering.  Er zullen meer pogingen worden gedaan om het pakket af te leveren op het adres en er zal een briefje worden achtergelaten in Uw brievenbus. Wanneer alle pogingen onsuccesvol zijn, en er verder geen contact is gelegd door U met de koerier, dan kan het Product aan ons worden geretourneerd. In dit geval beschouwen Wij het Product als geleverd, en bieden Wij geen restitutie. Indien het adres dat door U is opgegeven in het bestelformulier onjuist is, wat leidt tot een mislukte levering en als gevolg daarvan een geretourneerd Product, bieden Wij geen restitutie.
Wij verzenden vanuit Denemarken/Europa en Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele importkosten, (import)belastingen of importbeperkingen in Uw land. Wij kunnen niet leren over en op de hoogte blijven van de plaatselijke regel van meer dan 200 landen ter wereld. Als een Product aan Ons wordt geretourneerd als gevolg van de plaatselijke importregeling, (import)belastingen of importbeperkingen, bieden Wij geen restitutie. Wij zullen U uiteraard wel helpen op welke manier dan ook om het Product in geval van problemen bij de douane vrij te krijgen.
Als de koerier eenmaal een handtekening toont van het adres op de bestelling, is het Product geleverd.

16.3 Waarborg, zekerheid en retourneren

Wij hebben full-time medewerkers en een arts-specialist, om U bij te staan op welke manier dan ook mochten er zich problemen voordoen met het gebruik van Onze Producten.
Wij garanderen dat het Product U een verlenging zal geven indien juist en zorgvuldig gebruikt. Sterker nog, Wij bieden U een dubbele restitutie als U geen resultaten heeft. Het enige wat U hoeft te doen is Uw gegevens en statistieken eenmaal per week invoeren (“Mijn SizeGenetics”) om Uw voortgang met het Product bij te houden, of een  gebrek daaraan. Wij vragen U ook om een voor- en na-foto te maken van de behandeling, met het Product bevestigd, om er zeker van te zijn dat U het Product juist hebt gebruikt. Gelieve op beide foto’s een liniaal te plaatsen op het schaambeen en wijs deze in de richting van het uiteinde van de penis.

Als U Uw penis niet hebt verlengd met 1000 uur training, is de dubbele restitutie voor U. U kunt Uw dubbele restitutie op elk gewenst moment opeisen gedurende Uw eerste jaar met Uw Product (één dubbele restitutie per klant). Als U ergens bent zonder toegang tot het internet, neem dan simpelweg contact met Ons op om Ons te laten weten dat U in die week niet Uw resultaten kunt opschrijven.

Wij bieden 1 jaar garantie op de productie van alle onderdelen en de assemblage van Onze Producten. Als U een defect ervaart met Onze Producten, en dit defect is opgetreden tijdens normaal gebruik, dan vragen Wij U om dit te melden via DIT FORMULIER, incl. een korte omschrijving en enkele foto’s. Als het probleem niet kan worden vastgesteld via e-mail/foto’s, dan kunnen Wij U vragen om het Product aan Ons te retourneren voor nadere inspectie. Deze retourvracht wordt in eerste instantie door U betaald, maar als Wij besluiten dat het probleem onder de garantie valt, zullen Wij U de verzendkosten vergoeden, en/of het Product vervangen en aan U terugsturen, in perfect werkende staat. Als het niet onder de garantie valt, zullen Wij U een aanbieding doen voor het herstel/de vervanging en Uw goedkeuring afwachten, voordat Wij actie ondernemen.
Door de intieme aard van Ons Product, en daarmee de strenge hygiënische normen, kunnen Wij een gebruikt Product niet restitueren.

Dit wordt ook duidelijk vermeld op de verzegelde zak: “Het product kan niet worden geretourneerd wanneer deze zak is geopend”. Wij accepteren een retourzending wanneer de verzegelde zak niet is geopend, en het Product anderzijds in goede staat verkeert in de originele verpakking, binnen 5 weken nadat Wij het hebben verzonden. Het bedrag dat Wij zullen vergoeden zijn de kosten van het Product, minus de kosten voor de vracht/koerier, zowel naar en van U. Houd er rekening mee dat de retourvrachtprijs aanzienlijk hoger kan zijn, omdat het volume dat naar Ons wordt teruggezonden veel minder is dan het uitgaande volume.

17. Algemeen

17.1 Geen verklaring door Ons van elke schending van een Overeenkomst door U en/of het falen van Ons om rechten of rechtsmiddelen uit te oefen waar Wij recht op hebben zullen worden beschouwd als een verklaring van afstand van een eventuele latere schending van dezelfde bepaling of andere bepaling or van Onze rechten of rechtsmiddlen en ontheft U niet van de naleving van deze verplichtingen.
17.2 Indien een bevoegde autoriteit bepaalt dat enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar is, hetzij geheel of gedeeltelijk, blijft de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en de rest van de getroffen bepaling onverlet en onverminderd van kracht.
17.3 Wij zullen niet Aansprakelijk zijn jegens U voor enige vertraging in de uitvoering in de mate dat een dergelijke vertraging te wijten is aan een gebeurtenis buiten onze redelijke macht om, met inbegrip van overmacht, denial of service-aanvalle, internetstoringen, niet-nakoming door leveranciers of onderaannemers, oorlog, overstroming, brand, arbeidsconflicten, vertragingen van onderaannemers, stakingen, uitsluitingen, oproer, onlusten, kwaadwillende beschadiging, explosie, overheidsmaatregelen en andere soortgelijke gebeurtenissen. Indien Wij worden beïnvloed door een dergelijke gebeurtenis, zal de tijd voor de uitvoering worden verlengd voor een periode gelijk aan de periode dat een dergelijke gebeurtenis zich voor doet, welke voor de vertraging van de uitvoering zorgde.
17.4 Alle rechten van derden zijn uitgesloten en geen derde partij zal het recht hebben om een Overeenkomst af te dwingen. Alle rechten van een derde partij om deze Overeenkomst af te dwingen kunnen worden gevarieerd en/of teniet worden gedaan met akkoord van beide partijen.
17.5 De wetten van Engeland en Wales zullen beheersen elke Overeenkomst tussen Ons en eventuele geschillen tussen Ons zullen uitsluitend worden beslecht in de Engelse rechtbanken. Engels is de enige taal die wordt aangeboden voor het sluiten van de Overeenkomst.
17.6 Permenda LTD is geregistreerd in Engeland en Wales als naamloze vennootschap (registratienummer 6260270). Onze maatschappelijke zetel is Suite 3A, Park Lane Business Centre, Old Basford, Nottingham, NG6 0DU.
17.7 Wij zijn ingeschreven voor de btw.
17.8 Niettegenstaande Uw rechten zoals hierboven uiteengezet, indien U niet tevreden bent met enig aspect van de Diensten en/of Producten die Wij aan U hebben verstrekt of U heeft vragen of opmerkingen met betrekken tot deze, neemt U dan contact met Ons op door ons te schrijven naar:
Suite 3A
Park Lane Business Center
Old Basford
Nottingham
NG6 0DU
UK
of bel Ons op nummer +44 115 977 1683 of stuur Ons een e-mail: support@sizegenetics.com Alle vragen van klanten zullen binnen een redelijk termijn, 48 uur, worden beantwoord.
Ik bevestig dat ik ouder ben dan 18 en ik heb deze algemene voorwaarden en de voorwaarden van de Wesbite Disclaimer gelezen en begrepen en ik ga hiermee akkoord.

Ik geef toestemming voor de verwerking van mijn persoonlijke gegevens voor het doel zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden.